Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is door Hydratech Benelux zorgvuldig samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Hydratech Benelux kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website.

Hydratech Benelux verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en behoudt zich het recht voor om daarin zonder mededeling wijzigingen in aan te brengen.

Deze website bevat verwijzingen naar websites van derden. Deze websites worden niet door Hydratech Benelux onderhouden. Hoewel Hydratech Benelux uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt Hydratech Benelux geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Back to Top